SCOUTING AND GUIDING FEDERATION OF TURKEY
İzciliğin Amacı
SHARE

İZCİLİĞİN AMACI

 

İzciliğin temel amacı; çocuk ve gencin bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel yönden gelişmesini sağlamaktır. Daha detaylı bir tanım verilmek istenirse; izcilik faaliyetlerinin amacı, çocuk veya genci; yurduna, milletine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, iyi karakterli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, saygılı ve disiplinli, özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden, kendisi için gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen, tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan, iyi bir insan ve yurttaş olarak yetiştirmektir.

 

 

 

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari