Türkiye İzcilik Federasyonu
OKUL İZCİ LİDERLERİMİZ VE İL TEMSİLCİLERİMİZE DUYURU
PAYLAŞ

Okullarda izci ünite kurulması hakkında özet 

1- MEB’den sertifikası olup uyum semineri görmemiş liderler  İl temsilcimize uyum semineri için başvurarak denklik belgesi almaları gerekmektedir. (Uyum Seminerine katılım ücreti 30 TL'dir. Uyum seminerine katılanlar denklik almak istedikleri sertifikaların her biri için 15 TL öderler. İlk alınması gereken LTK denkliğidir, diğer sertifikalar için ayrı ayrı uyum seminerine gidilmez, bir kez bu semineri gördükten sonra diğer branş kurslarının da denkliği talep edildiğinde bedelini yatırmak kaydıyla düzenlenip yollanır.)

2-  Ünite liderimiz büromuza form 40, nüfus cüzdanı fotokopisi, form 16, Okul Müdürlüğünden alınacak "**** **** isimli kişi okulumuzda öğretmenlik yapmaktadır." şeklinde yazı,sertifika fotokopisini, ünite tescil ücretinin dekontunu, lisans ücretinin dekontunu ve ünite ismini belirten bir yazı gönderir.(TİF-MEB üzerinden ünite çalıştıracak liderlerin ünite tescil ücreti olarak Federasyonumuzun Garanti Bankası Anafartalar şubesi TR69 0006 2000 7110 0006 2995 66 IBAN numarasına 100 TL yatırması gerekmektedir. Lisans ücreti için 
http://www.tif.org.tr/tif/tr/main/haber/lisans-ve-vize-ucretleri/737 adresinden ulaşıp gerekli olan ücreti Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR69 0006 2000 7110 0006 2995 66 IBAN numarasına yatırılır.) 

 3- Bu işlemlerin ardından federasyonumuz ünite liderimize otomasyon şifresini iletir.

 4- Ünite lideri şifresi ile ünitesinin altına izcilerini ekler.

 5- İzcilerini ekleyen ünite liderimiz otomasyon sisteminde “Kulüp yönetimi başlığı altında ünite tescil belgesinin çıktısını alarak il temsilcisine onaylatır”

 6- Plan gibi okul ile ilgili diğer işlemlerde de evrak, il temsilcisinin imzasından, ünite liderinin imzasından sonra okul idaresine gereği için teslim edilecektir.

 7- İl temsilcisi bulunmayan illerde il temsilcisi atanana kadar işlemler federasyon bürolarınca yürütülecektir.

 8- Ünite isimlerinde örnekteki gibi olmalıdır

 “Atatürk İlköğretim Okulu Erkek İzci Oymağı’

“Mehmet Akif ERSOY Lisesi Kız Ergin Ocağı’

"Sultanahmet ilkokulu Yavrukurt Kümesi"


AHMET RASİM ORTA OKULU İZCİ OYMAĞI (bay ve bayan lider bulunan karma üniteler cinsiyet belirtilmeksizin adlandırılır.)

Birden fazla ünite bulunan okullarda ünite isminin önüne kaçıncı ünite olduğu yazılır

"Oruçgazi ilkokulu1. Yavrukurt Kümesi"

 

Mevzuata uygun olmayan ünite kuruluşlarını otomasyon sistem otomatik olarak reddeder. Bu yüzden izci liderinin mevzuata hakim olması gerekir. Mevzuatta bulunmayan problemlerle karşılaşırsanız Federasyon personelimize telefonla ulaşabilirsiniz.

 

Not: 16 yaş ve altı izciler için lisans ve vize ücreti alınmamaktadır.


Ünite liderleri ünitelerine kaydettikleri izcileri için  aşağıdaki evrakları hazırlar ve saklarlar;

 1) İzci klasörü içinde her İzci için bir şeffaf kapaklı telli dosya hazırlanır.

2) Bu dosyanın içinde en üstten alta doğru; fotoğrafı yapışık olmak üzere form 40, nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık formu, form 16 yer alır. İzcinin kişisel gelişimi ile ilgili tüm evraklar bu dosyanın içine konulur.

(3) Otomasyondaki izci bilgileri en ince detayına kadar doldurulur.

(4) İzci dosyasının, klasörünün hazırlanması, fotoğrafının ve izci bilgilerinin otomasyona girilmesinin bütün sorumluluğu ünite liderindedir.

(5Yapılacak incelemelerde izci dosyasında eksiklik bulunmasının sorumluluğu ünite liderinindir.

(6) İzci klasörü içinde sağlık formunun bulunması, ünite liderinin izcinin sağlığı konusunda velisiyle istişare edip her türlü sağlık problemine ait bilgisi bulunması gerekir. İzcinin bilinen sağlık ile ilgili tüm sorumluluğu ünite liderinin sorumluluğundadır.

 

------------------------------------------------------------

MEB den gelen izci liderleri için;

 

Uyum Semineri ve denklik belgesi almanın son tarihi 31.12.2013 tür. Bu tarihe kadar MEB den LTK, Oymakbaşı, Ocakbaşı, Kümebaşı kursları görmüş liderler lisans çıkartmak suretiyle hiçbir başka belge olmaksızın ünite kurup çalışmalarına devam edebilirler.

31.12.2013 tarihinden sonra ise önce denklik belgesi alıp sonra ünite çalıştırabilirler.

Yıllık plânlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi yapılır, İl Temsilcisi imzaladıktan sonra okul idaresine gereği için teslim edilir.

Uyum Semineri, İl Temsilcileri tarafından aynı LTK kurslarındaki düzen ile açılır. Her hangi bir katılımcı sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.

Uyum Seminerine katılım ücreti 30 TL'dir.

Uyum seminerine katılanlar denklik almak istedikleri sertifikaların her biri için 15 TL öderler. İlk alınması gereken LTK denkliğidir, diğer sertifikalar için ayrı ayrı uyum seminerine gidilmez, bir kez bu semineri gördükten sonra Diğer branş kurslarının da denkliği talep edildiğinde bedelini yatırmak kaydıyla düzenlenip yollanır.

Uyum seminerinin zamanı iki teşkilat arasındaki farkların anlatımı için az olduğundan, semineri tamamlamış dahi olsalar bütün liderlerin TİF mevzuatına hakim olmaları gerekmektedir.

TİF işleri kolaylaştırmak için, düzenleyeceği kurslardan bir gün önce aynı yerde bir uyum semineri açarak ihtiyacı olan liderlerin katılımını sağlayabilir.

Düzenlenecek, Mahalli ve Milli kamplarda da bu seminerler açılabilir.

Federasyonun her hangi bir kursuna ve faaliyetine bir liderin katılabilmek için denkliğin alınmış olması esastır.

Mevzuatımıza göre; Her açık hava faaliyetinde, o faaliyetin düzenlenebilmesi için gerekli şartları taşıyan bir veya her bir şart için ayrı ayrı birer lider bulunması gerektiği, her açık hava faaliyetinde en az iki yetişkin bulunması gerektiği, bunlar bulunmadığında sorumluluğun tamamen faaliyet yönetiminde olduğu unutulmamalıdır.

Federasyonumuzda izcileri açık hava faaliyetine götürebilmek için yalnızca liderlik kursları sertifikası sahibi olmak yetmemektedir. Her türlü açık hava faaliyeti için temel, kış kampçılığı gibi farklı faaliyetler için de ilgili lider gelişim kursu sertifikalarına sahip olmak gerekmektedir.

Bütün izci liderleri TİF Mevzuatına göre çalışmak zorundadırlar, dolayısıyla TİF talimatları dikkatlice incelenmeli ve buna uygun davranmalıdır.

TİF Talimatlarında ünite tescil, faaliyet düzenleme, faaliyetlerde davranış şekilleri ile ilgili, Eski MEB izcilik talimatlarından bazı farklı yanlar vardır. Küçük gibi görülen bu detaylar yerine getirilmediğinde, ünitelerin açılamamasına, kapanmasına, faaliyet düzenlenememesine veya düzenlenen faaliyetin iptaline neden olabileceği gibi liderler hakkında disiplin işlemleri yapılmasına da sebep olabilir.

TİF e lisans çıkartmış olmanın bu talimatlara uymayı kabul etmiş olmak manasına geldiği unutulmamalıdır.

TİF İl Temsilcileri ünite tescil formlarını çıkarmak ve onaylamak için yetkilidirler.

Lider olarak lisansını çıkarmış kimseler federasyonumuz bürosundan alacakları şifre ile kendi izcilerinin lisanslarını otomasyon üzerinden çıkarır, ünitesini oluşturur.

Federasyonumuzda ünite faaliyeti düzenlemek için birilerinden izin almak yoktur. Sadece bilgi vermek vardır, faaliyet bildirimi, onayı işlemlerine bu açıdan bakmak gerekmektedir. İzcilik faaliyeti sınırları ve TİF mevzuatı içinde düzenlenmek istenen faaliyetlere kimse engel olmaz.

Ünite liderlerinin, ünite tescili iptali yaşamamaları için, bir ünitenin bir yıl içinde yapması gereken faaliyetleri iyi bilmeleri gerekir.

Ünite liderleri, Mahalli, Milli ve Uluslararası kamplara katılım için gerekli aşamaları ilgili mevzuattan iyi takip etmelidir.

Federasyonumuza lisans çıkartmış liderler izcilik ile ilgili tüm sertifikalarının fotokopilerini de yollamalıdır. Ancak denklik sertifikaları, denkliği istenen sertifikaların MEB tarafından onaylı fotokopileri TİF geldikten sonra gönderilecektir.

Federasyonumuzda önce LTK sonra mutlaka Oymakbaşı branş kursu görülmekte ardından isteyenler Kümebaşı ve Ocakbaşı kurslarını görerek bu üniteleri çalıştırabilmektedir. Dolayısıyla Kümebaşı sertifikası sahipleri Oymak branşına geçip bu branşı çalıştırabilmektedir. Oysa MEB de temel olan Oymakbaşı branş kursu görülmeden Kümebaşı ve Ocakbaşı kurslarına katılınabilmekteydi. Bu yüzden aldığı sertifika dışında branş çalıştırmak isteyen liderler çalıştırmak istedikleri branşın kursunu bitirmelidir.

Uyum seminerine katılmak için ünite çalıştırma şartı bulunmamaktadır.

Türkiye İzcilik Federasyonu izcilik çalışmalarının izcinin öğrenim hayatını engellememesi gerektiğini savunur. Dolayısıyla yapılacak her türlü kamp, gezi, izci toplantısı gibi faaliyetlerin okul tatillerine veya ders dışı zamanlara denk getirilmesi esastır. Afet faaliyetleri ve Milli Bilinç faaliyetleri haricinde Federasyonumuzun kendi faaliyetleri dahi,  okul tatilleri dışında planlanır. Bu yüzden okullar açıkken düzenlenecek ünite, kulüp ve mahalli kamplara onay verilmez.

Ünite kurulmasındaki farklılıklar, ünitenin kapanmaması için yapılması gereken faaliyetler gibi hususlar Faaliyetler ve Düzenlemeler Talimatında bulunmaktadır.

Federasyonumuzdaki tüm faaliyetler ile, faaliyete gidiş ve dönüş esnası dâhil tamamı üniforma ile yapılmak zorundadır. Serbest kıyafet diye bir şey yoktur.

MEB üniformaların giyilmesinde, MEB izci armalarının kullanılmasında her hangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Zira armaların marka hakkı federasyonumuza aittir. Üniforma talimatı yayınlandıktan sonra sadece arma ve işaretler, fularlar ilgili talimata uydurulur, gömlek, pantolon şapka gibi parçalar talimatta belirtilen süre boyunca kullanılabilir.

Üniforma alımı için acele etmeyiniz, üniforma talimatı yayınlandığında yapılması gerekenler bu talimatta belirtilecektir. Her hakkı tescilli olan üniforma ve armaların sadece izinsiz üretimi değil kullanılması da hukukî sonuçlar doğuracaktır.

Burada bahsedilen maddeler, TİF-MEB olarak okullarda çalışacak liderler için geçerlidir. Öğretmen izci liderleri ve öğrencileri dilerlerse bir kulüp bünyesinden lisans çıkararak da çalışabilirler. Ancak bu takdirde öğretmen izci liderler ek ders ücreti alamazlar.

TİF-MEB üzerinden ünite çalıştıracak liderlerin ünite tescil ücreti olarak Federasyonumuzun Garanti Bankası Anafartalar şubesi TR69 0006 2000 7110 0006 2995 66 IBAN numarasına 100 TL yatırması gerekmektedir.

Bir izci veya lideri nerede olursa olsun sadece bir ünitede çalışabilir.


Plan gibi okul ile ilgili diğer işlemlerde de evrak, il temsilcisinin imzasından, ünite liderinin imzasından sonra okul idaresine gereği için teslim edilecektir.
İl izci kurulları, ilçe izci kurullarının hiç bir yetkisi bulunmamaktadır.
Federasyonumuzda en önemli kişi izci çalıştıran liderdir. İzcisi olmayan liderlere, kurs, kamp gibi faaliyetlerde hiç bir şekilde yöneticilik verilemez. Bu kişiler kurslara alınmaz.

Kulüpler arasında geçiş yapmak için yeniden lisans ücreti gerekmez. Konu ile ilgili talimatımız buna açıklık getirmektedir.

Kulüplerde lisanslı öğretmen liderler okullarda ünite çalıştırabilirler fakat ek ders ücreti alamazlar.

MEB mevzuatına göre alınmış ve sınırlı süre geçerliliği olan LTK begeleri TİF mevzuatına göre geçerlidir.

MEB liderlerimizden gelen soruların cevapları bu bölümde cevaplandırılmaya devam edecektir. 

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari