Türkiye İzcilik Federasyonu
Disiplin Kararları
PAYLAŞ

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2016/3 sayılı kararı gereğincemGökhan IĞDIR'ın 6 Ay süreyle Faaliyetlerden Men ve aynı süre Hak Mahrumiyeti cezası ile tecziyesine  karar verilmiştir.

 

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/4 sayılı kararı gereğince Fatma Güzide AKKOCA'nın uyarı cezası ile cezalandırılmasına ve hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/3 sayılı kararı gereğince İpekyolu İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Ayhan ÖZDEMİR'in uyarı cezası ile cezalandırılmalarına ve haklarındaki idari tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/2 sayılı kararı gereğince Emre GÜNEŞ'le ilgili şikayetin Reddi ile beraetine ve hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2014/1 sayılı kararı gereğince Süreyya DALKA'yla ilgili şikayetin Reddi ile beraetine ve hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

"Türkiye İzcilik Federayonu Disiplin Kurulunun 2009/1 E sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan Şikâyetcisi: Türkiye İzcilik Federasyonu, Şikâyet Olunanları: 1) Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü 2) Emir EMİROĞLU 3) Hüseyin TOY olan soruşturmaya ilişkin olarak 05.12.2009 tarihinde verilen 2009/1 Nolu Ceza ve Beraat hükümlerine havi Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu kararı" ...


"Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun 2009/2 E sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan Şikâyetcisi: Talip TÜRKCAN, Şikâyet Olununanları: 1) Ata Doğa İzcilik, Gençlik ve Spor Kulübü 2) Tuncay YERDELEN 3) Serdar SÜYÜN 4) Ersun ÜNAL olan soruşturmaya ilişkin olarak 05.12.2009 tarihinde verilen 2009/2 Nolu Beraat hükmüne havi Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu kararı" kararı görmek için tıklayınız.

26.01.2009

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun 23.01.2009 tarihinde vermiş olduğu karar gereği Seyyah İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü ile o dönemdeki Başkanı Ayşe Kaygısız YILDIZ hakkında verilen disiplin cezası kaldırılmıştır.


12.01.2009

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 06/01/2009 tarihinde, Erzurum Palandöken GSGM tesislerinde yaptığı toplantı sonucunda;


Seyyah İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü ile o dönemdeki Başkanı Ayşe Kaygısız YILDIZ hakkında;

Disiplin talimatının 21 maddesi gereği "Taliamtları aykırı hareketleri" nedeniyle ayrı ayrı altışar ay izcilik faaliyetlerinden men, aynı süre ile hak mahmuriyeti cezası ile cezalandırılmalarına, aynı talimatın "Ağırlaştıcı nedenler" başlığını taşıyan 51. maddesinin (d) fıkrasında belirtilen Federasyon tüzel kişiliği, imaj ve otoritesine internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verdiklerinden; neticeden izcilik faaliyetlerinden men cezalarının ayrı ayrı bir yıla çıkarılmasına, ayrıca da birer yıl süre ile hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmalarına, idari tedbirli oldukları tarihten itibaren geçen sürenin mahsubu ile sonuç olarak 17.11.2009'a tarihine kadar izcilik faaliyetlerinden men cezası ile cezalandırılmalarına ayrı ayrı bu süre kadar hak mahrumiyetiyle cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
18 Eylül 2007

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 09/09/2007 tarihinde, Ümraniye Tesislerinde yaptığı toplantı sonucunda;


1) Zonguldak İzcilik İl Temsilcisi Hasan KISA'nın, 17-24.Temmuz.2006 tarihinde yapılan Karadeniz Yaşamalı Uluslararası İzci Kampıyla ilgili suçlamalar, zaman aşımına uğradığından dolayı daha önce verilmiş olan İdari Tedbirin kaldırılmasına,

2) İstanbul izci liderlerinden Serkan DÜZENLİ'nın, 17-24.Temmuz.2006 tarihinde yapılan Karadeniz Yaşamalı Uluslararası İzci Kampıyla ilgili suçlamalar, zaman aşımına uğradığından dolayı daha önce verilmiş olan İdari Tedbirin kaldırılmasına,

3) Eskişehir Çevsad Kulübü lideri Cemal DEMİR'in, 27.Temmuz-02.Ağustos.2007 tarihinde yapılan 100.Yıl Milli Kampında, yaptığı fiilden dolayı; TİF Disiplin Talimatının 10. maddesi gereğince, UYARI cezası verilmesine,


Oy birliği ile karar verilmiştir.

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari