Türkiye İzcilik Federasyonu
Liderin Eğitim Defteri
PAYLAŞ

 LİDERİN EĞİTİM DEFTERİ

LTK 1 için
İzcilikten gelen veya İzci Gönüllüsü (iki gecelik kurs için)
1- 18 yaşını doldurdu
2- En az lise ve dengi okul mezunu
3- En az altı ay önce lisansını çıkarttı
4- Bir izci ünitesiyle en az 6 gecelik bir kampa katıldı
5- İzci andını ezberledi
6- İzci türesini ezberledi
7- İzci parolasını ve neleri kapsadığını biliyor
8- İzci selamını ve tokasını öğrendi ve kullanıldığı yerleri biliyor
9- İzciliğindünyadaki tarihçesini biliyor
10- İzciliğin Türkiye’deki tarihçesini biliyor
11- İzci armalarının anlamlarını biliyor
12- İzciliğin amacını biliyor
13- İzciliğin temel prensiplerini biliyor
14- Camadan düğümünü biliyor
15- Sancak düğümünü biliyor
16- a,b,c,ç,d En az beş fidan dikti
17- a,b İki izci marşını biliyor (yollar uzun..., haydi izciler yurdun gençleri...)
18- Yemin töreninin nasıl yapılacağını biliyor ve konuşmaları ezberledi
19- Ant içti
20- A,b,c Lider şahsi malzeme listesinden uyku tulumu, mat ve sırt çantasına sahiptir.
21- Tam üniforma sahibidir
22- Danışmanı belirlendi


LTK 2 için
Yeni giriş. Altı gecelik kurs için
1- 18 yaşını doldurdu
2- En az lise ve dengi okul mezunu
3- Lisansını çıkarttı
4- Tam üniforma sahibidir
5- a,b,c Lider şahsi malzeme listesinden uyku tulumu, mat ve sırt çantasına sahiptir.
6- Danışmanı Belirlendi.

OYMAKBAŞI KURSU için

1- Liderlik Temel Kursunu tamamladı.
2- 20 Yaşını doldurdu.
3- Tescilli bir ünitede en az bir yıldır lider yardımcılığı veya liderlik yapıyor
4- Lider şahsi malzeme listesinin tamamına sahiptir
5- İzciliğin metodunu biliyor
6- a,b,c,ç,d,e,f 7 çeşit yemek yapabiliyor
7- TİFAKE nin yayınladığı ilgili eğitimi aldı
8- Öncekilere ilave olarak en az 15 fidan dikti
9- Kızılay, Yeşilay veya AFAD ile en az 6 saat gönüllü bir hizmette bulundu
10- Yaşlı ve bakıma muhtaç çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı ferdi veya bir sivil toplum kuruluşu ile en az 6 saat gönüllü hizmet etti.
11- a,b,c Yüzme, kayak, tırmanma faaliyetlerinden birini biliyor.
12- Su faaliyetlerinde alınacak güvenlik önlemlerini biliyor.
13- Ok atmada alınacak önlemleri biliyor.
14- İlinin, ilçesinin, kısaca izcilik yaptığı çevrenin tarihini, kültürünü, tarihi eserlerini izcilerine anlatacak kadar biliyor.
15- İzcileri ile beraber bir ibadethaneye 3 saatlik bir hizmet projesi uyguladı.
16- En az bir halk oyununu, izcilere öğretecek kadar biliyor
17- En az bir el sanatını izcilerine öğretecek kadar biliyor
18- Telsiz kullanmayı, canlı ve ölü noktaları biliyor
19- a,b,Türk müziğinin bir dalından (Sanat, Halk, Pop, Tasavvuf)en az iki eseri söyleyebiliyor.
20- a,b,c,ç,d 5 İzci şarkısı, marşı biliyor
21- a,b,c,ç,d Beş düğüm biliyor
22- Çocuk haklarını ve korunmasını biliyor.
23- Banyo, tuvalet adabı, temizlik konusunda hem bilgili hem de izcilerine bu eğitimi verebiliyor.
24- Danışmanı vardır

 


OCAKBAŞI KURSU için

1- Oymakbaşı kursu belgesine sahip
2- 23 yaşını doldurdu
3- Tescilli bir ünitede en az bir yıldır oymakbaşılık ya da oymakbaşı yardımcılığı, ocakbaşılık veya ocakbaşı yardımcılığı, kümebaşılık (başkurtluk) veya kümebaşı (Başkurt) yardımcılığı yapıyor
4- Dağcılıkta alınacak güvenlik önlemlerini, arazide bunları uygulamayı biliyor.
5- Mağaracılıkta alınacak güvenlik önlemlerini biliyor
6- Öncekilere ilave olarak 15 fidan dikti.
7- Ata binmede alınacak önlemleri biliyor
8- Atıcılıkta alınacak önlemleri biliyor.
9- a,b En az 2 Milli faaliyete izcileri ile katıldı.
10- TİFAKE il ekibi üyesi
11- Danışmanı vardır

 

 

KÜMEBAŞI (BAŞKURT) KURSU için
1- Oymakbaşı kursu belgesine sahip
2- 23 yaşını doldurdu
3- Tescilli bir ünitede en az bir yıldır oymakbaşılık ya da oymakbaşı yardımcılığı, ocakbaşılık veya ocakbaşı yardımcılığı, kümebaşılık (başkurtluk) veya kümebaşı (Başkurt) yardımcılığı yapıyor
4- a,b,c,ç,d En az 5 adet yavrukurt el becerisini bilir.
5- a,b,c,ç,d En az 5 adet yavrukurt oyununu oynatabilir.
6- Öncekilere ilave olarak 15 fidan dikti.
7- En az 1 Milli faaliyete Yavrukurtlarıyla beraber katıldı
8- TİFAKEil ekibi üyesi
9- Danışmanı vardır

 

WOOD-BADGE KURSU için
1- Oymakbaşı branş kursu sertifikasını en az iki yıl önce aldı
2- Tescilli bir ünitede iki yıldır ünite liderliği yapıyor
3- 24 yaşını doldurdu
4- İlk yardım kursunu başarı ile tamamladı
5- Yaz kampçılığı kursunu başarı ile tamamladı
6- Kış kampçılığı kursunu başarı ile tamamladı
7- Branş kursu gördükten sonra, en az iki federasyon faaliyetinde, ünitesiyle beraber yer aldı.
8- a,b Branş kursu gördükten sonra, görevli veya gönüllü olarak en az iki Federasyon kampında hizmet etti.
9- En az on uzun süreli kampa katıldı
10- Öncekilere ilave olarak 50 fidan dikti
11- Bir sosyal sorumluluk projesinde görev aldı.
12- Amatör telsiz ehliyetine ve telsize sahiptir.
13- Ok atmayı biliyor.
14- Atıcılığı biliyor.
15- Kürek çekmeyi biliyor.
16- En az bir spor dalında izcilerine eğitim verebilecek kadar kendini geliştirdi
17- Dini ve ahlaki konularda izcilerinin soracağı sorulara genel olarak cevap verecek kadar bilgiye sahip.
18- İlinde yaşamış ve tarihe mâl olmuş bir din büyüğünün hayatını, öğretilerini biliyor ve bu kişiyi izcilerine anlatabiliyor. Bu kişinin, hayatında vurgulamış olduğu örnek ve ahlaki değerleri ile izcilerine eğitim verebiliyor.
19- İlinde yaşamış bir kahramanımızın hayat hikâyesini biliyor ve izcilerine anlatıp örneklendirebiliyor.
20- TİFAKE İl Ekibi üyesi
21- 13 çeşit yemek yapabiliyor
22- a,b En az LTK kursu görmüş iki lider yardımcısına danışmanlık yapmak, kursa davette öncelik nedenidir.
23- a,b En az Oymakbaşı kursu görmüş iki lideredanışmanlık yapmak kursa davette öncelik nedenidir
24- a,b,c,ç,d,e,f Oymak ve Ocakbaşılar için, yetiştirdiği altın izci ödüllü izci sayısı kursa davette öncelik nedenidir.
25- a,b,c,ç,d,e,f Oymakbaşılar için, Ocakta izciliğe devam eden izci sayısı kursa davette öncelik nedenidir.
26- a,b,c,ç,d,e,f Ocakbaşılar için, liderlik temel kursuna gitmiş ergin izci sayısı öncelik nedenidir
27- Kümebaşı (Başkurtlar için)
a) a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ,h, En az on izcisi kümeden oymağa geçti.
b) a,b,c,ç,d,e, Üst basamaklarda ünitelerde izciliğe devam eden izci sayısı kursa davette öncelik nedenidir.
28- Katıldığı TİFAKE eğitimleri ve operasyonları kursa davet için öncelik nedenidir
29- Danışmanı vardır


ÜÇ TAHTA KURSU için

1- İki tahta işareti kursunu en az 4 yıl önce tamamladı
2- En az 4 yıldır tescilli bir ünitede liderlik yapıyor
3- Görevli veya gönüllü olarak Federasyon kamplarında hizmet etti.
4- Katılmış olduğu kurslarda, izci lideri eğitimci yardımcılığı yapabileceği kanısını eğitim ve program kurulunda uyandırdı.
5- a,b,c,En az 3 adet altı gecelik kursta görev aldı.
6- a,b,c, En az 3 Liderlik Temel Kursunda Yönetimde görev aldı.
7- a,b,c,ç En az 4 Federasyon faaliyetinde yönetimde görev aldı.
8- Bir sosyal sorumluluk faaliyetinde görev aldı.
9- İlinde TİFAKE görevi devam ediyor
10- Federasyon kurullarından verilen bir konu ile ilgili kitapçık yayınladı.
11- a,b,c,ç,d En az 5 Milli Faaliyette ünitesi ile katıldı.
12- Danışmanlık yaptığı LTK kursu görmüş lider yardımcısı kursa davet için öncelik nedenidir.
13- Oymakbaşı kursu görmüş en az üç lidere danışmanlık yapması zorunlu ve bu sayının fazlalığı kursa davet içinöncelik nedenidir
14- Yetiştirdiği altın izci ödüllü izci sayısı kursa davet için öncelik nedenidir.
15- Katıldığı TİFAKE eğitimleri ve operasyonları kursa davet için öncelik nedenidir
16- Danışmanı vardır


DÖRT TAHTA KURSU için
1- Üç tahta işareti kursunu en az 4 yıl önce tamamladı
2- En az 4 yıldır aralıksız tescilli bir ünitede liderlik yapıyor
3- a,b,c,ç En az 4 Branş kursunda yönetimde bulundu.
4- Görevli veya gönüllü olarak Federasyon kamplarında hizmet etmek kursa davet için öncelik nedenidir
5- Wood Badge (İki Tahta İşaret) kursu görmüş en az üç lidere danışmanlık yapması zorunlu ve lider sayısı kursa davet için öncelik nedenidir
6- Oymakbaşı kursu görmüş en az üç lidere danışmanlık yapması zorunlu ve bu sayının fazlalığı kursa davet için öncelik nedenidir
7- a,b,c,ç, Yetiştirdiği altın izci ödüllü izci sayısı kursa davet için öncelik nedenidir
8- İlinde TİFAKE görevi devam ediyor
9- Katıldığı TİFAKE eğitimleri ve operasyonları kursa davet için öncelik nedenidir
10- Kurulların vermiş olduğu bir konu üzerine kitap yazdı


YAZ KAMPÇILIĞI KURSU için
1- LTK yı tamamladı.
2- Bir izci ünitesinde lider veya lider yardımcılığı yapıyor

KIŞ KAMPÇILIĞI KURSU için
1- Bir yaz kampçılığı kursuna katıldı
2- Bir izci ünitesinde lider veya lider yardımcılığı yapıyor

İLKYARDIM KURSU için

1- LTK yı tamamladı
2- Şahsi ilkyardım çantasına sahip
3- Bir izci ünitesinde lider veya lider yardımcılığı yapıyor

 

 

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari